Hjemmetræning

Yogatræning hos Yogabarnet er en dokumenterbar træningsmetode. I kan søge kommunen om dækning af udgiften efter § 32, hvis jeres barn er godkendt til hjemmetræning. Læs mere i håndbogen om hjemmetræning HER og orientere dig om hjemmetrænende familiers erfaringer hos foreningen Hjernebarnet. Du kan læse mere om Hjernebarnet HER!

Hvilke børn har glæde af yogatræning?

ALLE børn med særlige behov/ varig nedsat funktionsevne vil opnå forbedrede færdigheder med denne metode. Yogatræning er en tryg og nænsom metode, som kan tilpasses 100% til det enkelte barns fysiske og eller kognitive niveau.

Yogabarnet har erfaring med børn og unge i alderen 2 – 18 år med bl.a. ADHD, Autisme, Cerebral Parese (også svær CP), Downs syndrom, Retts syndrom, OCD, forsinket udvikling og øvrige emotionelle eller kognitive udviklingsforstyrrelser.

Hvilket udbytte får børn af yogatræning?

Yogatræning styrker børns udvikling på mange planer på én gang: fysisk/motorisk, helbred/immunsystem, åndedræt, nervesystem, sansebearbejdning, kognitive færdigheder og følelsesmæssig udvikling.

Børn som træner hos Yogabarnet har bl.a. opnået forbedret søvn og vejrtrækningsfunktion, bedre samsyn, større fleksibilitet i muskler og led, færre epileptiske anfald, bedre koncentration og evne til fordybelse, mere ro og mindre anspændthed.

Og så er yoga meget mere end træning –  Forældre til børn fortæller, at børnene glæder sig til yogatræning, at de føler sig mere kompetente i hverdagen og generelt får en bedre trivsel.

Hvordan ser et hjemmetræningsforløb ud?

  • Indledende evaluering af barnet / forældre interview
  • Forældre kursus – introduktion til metoden
  • Træningssessioner med Yogabarnet ugentligt  + træning med barnet i hjemmet
  • Prioriteret træningsprogram og mål for træning
  • Løbende justeringer, dialog og vejledning

I træningen indgår træning af åndedræt (pranayama), smidiggørende og styrkende yogaøvelser (asanas) træning af stemmen (chanting), afspænding (yoganidra), mindfulness/ meditation for større børn /unge.

Yogabarnet hjælper med at formulere relevante og overskuelige mål for træningen til dokumentation overfor sagsbehandler/forvaltning.

Forældre gør hele forskellen

Dit engagement som forældre og valget af hjemmetræning gør en KÆMPE forskel for dit barns udvikling.  For 10 år siden traf jeg selv valget om at hjemmetræne mit barn. Du kan læse om mine erfaringer her.

Sammen kan vi styrke dit barns potentiale.

Download mit bidrag til Hjernebarnets bog:
En personlig fortælling om hjemmetræning”.

Download METODEBESKRIVELSE og få meget mere information om metoden.