Refleksintegration

Refleksintegration er en effektiv terapi, som hjælper dit barn med at forbedre og balancere neurologisk funktion.

Terapien er baseret på viden om de grundlæggende reflekser i kroppens nervesystem, som når de er fuldt integreret støtter barnets neurologiske udvikling optimalt.

Når reflekserne ikke er integreret forstyrres udviklingen, fordi barnet modtager “forkert respons på stimuli”. Når det sker udvikler barnet alternative strategier i så forskellige situationer som sansebearbejdning, leg, tale, motorik og bevægelse m.fl. Typisk opleves derfor udfordringer med indlæringsvanskeligheder, svækket koncentration, evne til socialt samspil, angst, stress m.v.

Ved hjælp af terapien stimuleres reflekserne til at fungere efter hensigten, så de understøtter barnet frem for at skabe stresstilstande i kroppen.

Hvordan foregår det? Ved en kombination af manuel terapi og lysterapi (LLLT) stimuleres punkter på kroppen. Barnet kan sidde, ligge eller være i rolig aktivitet imens.

Der er mange forskellige grunde til at de grundlæggende reflekser ikke integreres, f.eks.:

 • Genetisk abnormalitet
 • Stress under graviditeten
 • Fødselstraumer, kejsersnit
 • Miljø påvirkninger, kemikalier og toksiner
 • For lidt bevægelse
 • Hjerneskader
 • Traumer

Hvis reflekserne ikke integreres kan barnet opleve problemer med:

 • ADHD, autisme, indlæring generelt, forsinket udvikling
 • Læsevanskeligheder, forsinket sproglig udvikling, problemer med koncentration, disorganisering
 • Ekstrem generthed og manglende selvtillid
 • Sanseintegrationsudfordringer, syns- og høreforstyrrelser
 • Allergier og afhængighed
 • Koordinations vanskeligheder, hypotoni, hypertoni, kroniske smerter, træthed, lav stamina
 • Ingen kontrol over blæren, åndedrætsbesvær

Hvordan ser et hjemmetræningsforløb med refleksintegrationstræning ud?

 • Barnet evalueres hos Yogabarnet / mål opstilles / omfang / intensitet prioriteres og træningsprogram planlægges.
 • Introduktion til QRI refleksintegration / forældrevejledning, QRI sessioner med supervisor
 • QRI essentials package purchase, online learning, hjemmestudier
 • Opfølgning/supervision regelmæssig
 • Medlemskab af lukket FB support gruppe (optional)

Det anbefales at træne 4 – 6 dage om ugen, tid og intensitet justeres til barnets alder og kognitive funktion og til barnets samlede tilbud. En træningssession kan splittes op over flere mindre tidsrum. Daglig træningstid kan variere fra 30 min. – 120 min.

Hvordan foregår træningen?

Træningen kan udføres når barnet er liggende, siddende eller i bevægelse. Uanset er det hensigtsmæssigt hvis barnet hjælpes ind i en så rolig tilstand som muligt. Mere aktive børn vil typisk blive i stand til at være mere i ro under træningen, efter nogle gange, da træningen har en beroligende effekt på nervesystemet.

Barnet inddrages i træningen gennem leg, samarbejde og intellektuel stimulation, tælle, benævne. Træningen foregår i en udveksling og tæt samarbejde mellem barnet og forældre, som samtidig styrker relationen, barnets følelsesmæssig intelligens, samarbejdsevne og kropslige opmærksomhed.